למכירה

סוסי ספורט

Little Smart Papa

Little Boon Smart x Papa Gal

2012 Bay Gelding

Torchy Josie

Lil Joe Cash x Shesa Kachina Chic

2016 Sorrel Mare

בני שלוש

Steady Chexolution

Chexolution x Steady Peppy Xote

2018 Sorrel Mare

Star Of Chex

Chexolution x Starlights Baby Doll

2018 Palomino Gelding

Master Of Chex

Chexolution x Master N Honey

2018 Palomino Gelding

Chex So Ruff

Chexolution x Bambula Chex

2018 Sorrel Gelding

Picky Chex

Chexolution x Pick Leote San

2018 Palomino Mare

בני שנתיים

Sparkling Two Step

A Sparkling Vintage x Clio Classic Step

2019 Sorrel Mare

No Chex To Play

Chexolution x Starlights Baby Doll

2019 Palomino Gelding

Honeylution

Chexolution x Master N Honey

2020 Palomino Mare

בני שנה

Valentines Fantasy

Chexolution x Xtra Black Fantasy

2020 Palomino Mare

Chex For Girls

Chexolution x Pick A Playgirl

2020 Palomino Stallion

Every Day Chex

Chexolution x Jhasmin Ruf Lil

2020 Palomino Mare

Leote Chex

Chexolution x Pick Leote San

2020 Sorrel Mare

Leverage Chex

Chexolution x Smokin Duals

2020 Palomino Gelding

אמאות

Master N Honey 

Master Snapper x Honeymoor

2011 Bay Mare

Clio Classic Step

Wimpys Little Step x Dealin In Class

2010 Palomino Mare

KPH Performance Horses

Kfar Neter 

ISRAEL

Kaya: (+972) 54-464-0527

Email: kahissar@gmail.com

© 2021 by KPH Performance Horses