למכירה

נמכר

Frozen Nic

2009 קווטר מסורס יליד

סוס בעל יכולות והיישגים גבוהים ביותר! אלוף  הנונ פרו NRHA סירקיט 2018. מתאים לנונפרו ולמקצים הפתוחים.

Commander Badger Doc

2005 קווטר מסורס יליד

 2018 אלוף הארץ בהרסמנשיפ ירוקי עד גיל 18.

KPH Performance Horses

Kfar Neter 

ISRAEL

Kaya: (+972) 54-464-0527

Email: kahissar@gmail.com

© 2020 by KPH Performance Horses